Blog.

{MASNews::autoShow()}

Zjednodušené založenie spoločnosti po novele Obchodného zákonníka od 01.02.2023

24. január 2023

Erika Péčová, advokátska koncipientka

Novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (Obchodný zákonník) účinnej od 01.02.2023 sa do Obchodného zákonníka vkladá nová možnosť založenia spoločností. Tou je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) zjednodušeným spôsobom a zriadenie podniku a organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby tiež zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Toto zjednodušené založenie s.r.o. a zriadenie podniku a organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby umožňuje znížiť administratívnu záťaž registrových súdov pri založení spoločnosti, čím sa minimalizujú prípady, kedy v dôsledku nejasných postupov dochádza k rozhodnutiu spoločnosť nezaložiť.

Rovnako sa minimalizujú prípady, kedy súdy vlastnými pravidlami rozhodujú o zápise spoločností do obchodného registra, nakoľko novela Obchodného registra upravuje presné podmienky založenia s.r.o. a zriadenia podniku a organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby. Takéto založenie spoločností dáva možnosť na založenie spoločností nad rámec už existujúcich spôsobov založenia obchodných spoločností. Pôjde v podstate o proces online registrácie spoločností formou vytvorenia spoločenskej zmluvy vyplnením elektronického formulára.

Podľa novely Obchodného zákonníka sa môže zjednodušeným spôsobom založiť s.r.o. v prípade, ak sú splnené všetky zákonné podmienky. To znamená, že nestačí, aby bola splnená iba niektorá z uvedených zákonných podmienok, ale všetky podmienky naraz. Týmito podmienkami sú:

 • spoločnosť nemá viac ako 5 spoločníkov,
 • spoločnosť je založená za účelom podnikania,
 • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané voľné živnosti uvedené v zozname uvedenom v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
 • predmetom podnikania spoločnosti nie je viac ako 15 týchto vybraných voľných živností,
 • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu, čiže s. r. o.,
 • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 • správcom vkladu je konateľ a
 • spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

 

Touto novelou Obchodného zákonníka je dotknutý aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (CMP), keďže výlučným registrovým súdom pri zjednodušenom založení s.r.o. je Okresný súd Žilina. Všetky takéto podania rieši Okresný súd Žilina, čím by sa mali eliminovať nezrovnalosti a nejasnosti v riešení súvisiacich otázok medzi rôznymi súdmi.

Okrem vyššie spomenutého je touto novelou dotknutý aj živnostenský zákon, ktorý vo svojich novelizovaných ustanoveniach uvádza, že v prípade zjednodušeného založenia s.r.o. nie je potrebné pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydá príslušný živnostenský úrad po zápise s.r.o. do obchodného registra. Z tohto vyplýva, že ohlasovaciu povinnosť prevádzkovania živnosti plní registrový okresný súd.

Novelizovaný živnostenský zákon upravuje zoznam voľných živností, ktoré môžu byť predmetom podnikania pre účely zjednodušeného spôsobu založenia s.r.o. zoznam týchto voľných živností je iba časť všetkých odporúčaných voľných živností, medzi ktorými si spoločnosť, ako ohlasovateľ si môže zvoliť.

Zjednodušeným založením s.r.o. sa mení aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o obchodnom registri). V ňom sa dopĺňa osobitné ustanovenie k zápisu s.r.o. založenej zjednodušeným spôsobom. V tomto ustanovení je uvedené, že registrový súd okrem iných preverí aj to, či:

 

 • fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ je spôsobilá na právne úkony, má viac ako 18 rokov, je bezúhonná a je zapísaná v registri fyzických osôb,
 • spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

 

Zákon o obchodnom registri upravuje okrem iného aj pojem bezúhonnosť, a to, akým spôsobom osoba, ktorá sa má ustanoviť do funkcie konateľa, preukáže voči registrovému súdu svoju bezúhonnosť.

V prípade zahraničných právnických osôb je rovnako možné zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má v niektorom z členských štátov EÚ alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zjednodušeným spôsobom prostredníctvom online elektronického formulára, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • zriaďuje sa za účelom podnikania,
 • predmetom podnikania sú len vybrané voľné živnosti uvedené v zozname uvedenom v živnostenskom zákone,
 • predmetom podnikania nie je viac ako 15 týchto vybraných voľných živností.

 

Okrem tohto nového spôsobu zjednodušeného založenia s.r.o. a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby je naďalej možné zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným a zahraničnú osobu podľa doterajšieho postupu. To znamená, že vznikom zjednodušeného založenia spoločnosti nezaniká možnosť vzniku a založenia spoločnosti s ručením obmedzeným doterajším a zriadenia zahraničnej osoby už zaužívaným spôsobom, ale táto nová inštitúcia iba dopĺňa súčasný stav, snaží sa celý proces zjednodušiť  a vytvoriť právnu istotu budúcich spoločníkov pri založení s.r.o. a zriadení zahraničnej právnickej osoby.

14, feb, 2024

Manželstvo končí, čo ďalej?

foto
Vaše manželstvo je na križovatke a rozhodli ste sa pre rozvod, čím vstupujete do neznámeho právneho teritória. Jana Mikušová Vám v rozhovore pre @akcnemamy poskytne  komplexný náhľad, ako zvládnuť tento---

16, feb, 2024

Pre RTVS o zmenách tretného zákona

foto
Našakolegyňa Katarína Králičková sa v RTVS vyjadrila k aktuálnej otázke zmien trestného zákona.

13, feb, 2024

O manželstve na RTVS

foto
K niektorým právnym aspektom manželstva v Ranných správach RTVS od Jany Mikušovej.

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.bratis.law